Science Achievements

F.Y.Biotech

Position

Name of Student

Percentage

1

Tandale Dhanshree 74.25%

2

Kadlag Ankita 73.25%

3

Pagar Pooja 70.00%

4

Pande Niraj 69.42%

5

Kulkarni Prajakta 67.83%

 

   

 

 

 

 

Position

Name of Student

Percentage

1

Jadhav Yuvraj

79.58%

2

Inamdar Mustafa

76.42%

3

Gaikwad Vaibhav

75.92%

4

Deshpande Nilambaree

75.25%

5

Deokar Vrushali

75.00%

 

 

Position

Name of Student

Percentage

1

Sonawane Pooja

89.00%

2

Kale Saurabh

88.58%

3

Shahane Shweta

84.92%

4

Deshmukh Aditi

82.75%

5

Sonawane Vaishnavi

81.42%

 

 

 

 

 

S.Y Biotech

 Top