Science Achievements

T.Y.Biotech

Position

Name of Student

Percentage

1

 Nair Aathira

74.30%

2

Bagul Akash

72.80%

3

Mishra Ritesh

69.10%

4

Pawar Deepali

69.00%

5

Mishra Sakshi

65.60%

 

S.Y.Biotech

Position

Name of Student

Percentage

1

Gajbhiye Chetana

73.10%

2

Dubey Khushi

70.10%

3

Tiwari Saurabh

69.70%

4

Patil Dipika&

sp;  

 

5

Surse Gauri

67.30%

 

F.Y.Biotech

Position

Name of Student

Percentage

1

Jadhav Yuvraj

79.58%

2

Inamdar Mustafa

76.42%

3

Gaikwad Vaibhav

75.92%

4

Deshpande Nilambaree

75.25%

5

Deokar Vrushali

75.00%

 

F.Y.B.Sc

Position

Name of Student

Percentage

1

Sonawane Pooja

89.00%

2

Kale Saurabh

88.58%

3

Shahane Shweta

84.92%

4

Deshmukh Aditi

82.75%

5

Sonawane Vaishnavi

81.42%

 

 Top